icon icon
CG | EN
icon

Aktuelnosti Centar za Ženska prava

image
Aktuelnosti

Konferencije slučajeva nasilja u porodici

icon 02.11.2016
Podijeli:

CŽP je učestvovao na 5 Konferencije slučajeva nasilja u porodici u 2016. godini. Diskutovano je o slučajevima nasilja u porodici u kojima je Centar za ženska prava primijetio nepravilnosti u postupanju policije.

Policijski službenici su pozvani da iskazima žrtava pristupaju s punim povjerenjem,da vrše procjenu rizika, da reaguju hitno i da imaju proaktivniji pristup u kontaktiranju nadležnih organa i institucija. Preporučeno je da se osnaži komunikacija sa Centrom za socijalni rad a posebno da se profesionalna pažnja službenika fokusira prema licima sa istorijom nasilja. Zaključke i preporuke Savjet je usvojio na osnovu brojnih pritužbi i inicijativa nevladine organizacije (NVO) “Centar za ženska prava”.